Project Description

Kampania Bez cukru

W Polsce 3 mln osób choruje na cukrzycę – 750 tys. jeszcze o tym nie wie…  Kampania społeczna  „Bez cukru” to próba ograniczenia postępu cukrzycy poprzez motywowanie do wykonania badań kontrolnych oraz  uświadamianie konsekwencji nieleczonej choroby. Ważnym elementem działań była emisja spotu kampanii
w telewizji: http://bit.ly/1wavK47

Sukcesy?

Ponad 10 000 „Testów ryzyka”  przeprowadzonych wśród pacjentów

fb
gplus